https://www.ufrgs.br/agronomia/joomla/files/PPGAGRO/Cronograma_Edital_PRINT.pdf

Ou acesso a aba "Documentos/Atas)